2010

Títol de l’obra

 

Enderroc d’una Estació Transformadors a l’Ametlla del Vallèscamara2
Enderroc d’edificació al c. Turó, 1, i c. Vinya del Rei, 23, d’Alella

Enderroc de vivendes situades al c/ Bisve Grive, cantonada amb c. Palaudàries, de Granollers

Enderroc de Vivendes situades a l’av. Prat de la Riba, 13-15, de Granollers

Renovació de voreres al C. Antoni Gaudí, de Granollers

Millores al parc Puig de les Forques, de Granollers

Renovació de Voreres de la Carretera de Caldes, de Granollers

Enderroc de vivenda situada al c. Murillo, de Granollers

Implantació de xarxa per a vianant i bicicletes a divereses àrees urbanes del municipi de Santa Eulalia de Ronçana

Reforç estructural d’un edifici, al carrer Bisbe Grive, cantonada amb c. Palaudàries, de Granollers

Execució d’escomeses de sanejament al municipi de Santa Perpetua de Mogoda

Urbanització del camí Ral a Palou, trams 7 i 8, Passeig Dr. Fabrega –sud

Enderroc d’una vivenda al c. Vallès, 36, de Granollers

Construcció d’una nau industrial situada al c. Austria, de Les Franqueses del Valles

Reordenació de la plaça de la Llibertat, fase 3, de Granollers

Reposició del paviment del carrer Santa Elisabet, de Granollers

Xarxa de clavegueram, 3ª fase, al c. Francesc Macià, de l’Ametlla del Vallès

Reparació de col·lector al camí de Caldes, de Santa Eulalia de Ronçana

Enderroc de vivenda situada al c. princep de Viana, cantonada amb c. Barcelona, de Granollers

Millora de la xarxa de drenatge de la urb. Pinar i Portus, de l’Ametlla del Vallès

Xarxa de recollida pneumatica d’escombreries, al carrer Perú i al carrer Marià Aguiló, de Barcelona

.

Ampliació de voreres entorn la pista poliesportiva Congost, de Granollers

FOTOS

Enderroc de vivenda situada a al c/ Tagamament de Les Franqueses del Vallès

FOTOS