2013

Any d’execució Títol de l’obra Client
2013 Formació d’escullera a la urb. Els Gorgs, a Vilanova del Vallès SSB Construccions i Reformes 1981, SL

FOTOS

2013 Neteja de parcel·la al c. Joanot Martorell, 15, de Granollers Albert Massat

FOTOS

2013 Enderroc i moviment de terres al c. Catalunya, 17, de Montornès del Vallès Jose Vicente Cuesta Salvador

FOTOS

2013 Construcció tanca biona c. Diego Rodriguez Velazquez, de Granollers Ajuntament de Granollers

FOTOS

2013 Neteja interior nau situada a Mataró Disset

FOTOS

2013 Xarxa de sanejament per a la construcció d’una nau industrial a Lliçà de Vall Alumini Refinatge i Transformació, SL

FOTOS

2013 Protecció de base torre elèctrica, situada al torrent Merdanç, de Lliçà de Vall Cobra Instalacions i Serveis, SA

FOTOS

2013 Aparcament del passeig de la Ribera Ajuntament de Granollers

FOTOS

2013 Treballs pel Campionat de Cros d’Espanya Ajuntament de Granollers

FOTOS

2013 Millores recinte de les pistes d’atletisme municipals Ajuntament de Granollers

FOTOS

2013 Moviment de terres per ubicació de dipòsit ARS Pirotècnica Abolafio Construccions, SL

FOTOS

2013 Trasplantament d’arbres a la FPVO Fundació Privada Vallès Oriental

FOTOS

2013 Instal·lació de pilones al c. Francesc Ribas, de Granollers Ajuntament de Granollers

FOTOS

2013 Instal·lació de tubulars zona aparcament seu EYPESA Estabanell i Pahisa Energia, SA

FOTOS

2013 Reparació de paviment aparcament zona esportiva, per incendi de camió a Montornès del Vallès Ajuntament de Montornès del Vallès

FOTOS

2013 Reparació de ferm al carrer Ricomà, de Granollers Abolafio Construccions, SL

FOTOS

2013 Millores terreny situat al c. Argentina, de Granollers Estabanell i Pahisa Energia, SA

FOTOS

2013 Aportació de materials a rond prim de Mataró UTE CAP RONDA PRIM GRUP SOLER OPROLER

FOTOS

2013 Subministre de materials cementiris de Barcelona NOVANTIA

FOTOS

2013 Urbanització parcial Ronda del Carril, de La Garriga – Tram 1 Constructora Eurobarnobres SA

FOTOS

2013 Urbanització parcial Ronda del Carril, de La Garriga – Tram 2 Incic, SL

FOTOS

2013 Urbanització parcial Ronda del Carril, de La Garriga – Tram 3 Ajuntament de La Garriga

FOTOS

2013 Reparació d’un tram de vorera a Can Barri, a Bigues i Riells Ajuntament de Bigues i Riells

FOTOS

2012 Reblert de terres per a construcció de nau industrial a Lliçà de Vall ART, SL  (SR. FRANCESC PEREGRIN)

FOTOS

2013 Construcció de clavegueram al c. Nou d’abril, 4 i 5, de Montornès del Vallès Ajuntament de Montornès del Vallès

FOTOS

2013 Urbanització recinte EYPESA Construccions Galbany, SL

FOTOS

2013 Connexió de diverses càmeres IP a la xarxa de fibra òptica de Sant Cugat del Vallès BC Sistemas

FOTOS

2013 Moviment de terres a l’av. Estació del Nord, carrer Sant Antoni de la Sardana, de Granollers Construccions Solius, SL

FOTOS