Moviment de terres, Excavacions

El sector del moviment de terres, és un dels més competitius del mercat. Nosaltres, com a empresa líder a la comarca, ve realitzant gran part dels moviments de terres que es generen, des de grans obres d’infraestructures, fins a les més petites obres d’edificació.

Això implica una gran especialització a l’hora de portar a terme els treballs d’excavació i moviment de terres, és per aquest motiu, que Excavacions i Obres Públiques Requena, SA, ofereix un servei complet, rigorós i professional. Disposem de tot tipus de maquinaria per fer front a l’execució de qualsevol obra, per complexa que sigui.